Category: Bezpieczeństwo

Lut 14 2010

Europa a skanery na lotniskach

Unijny komisarz ds. transportu Siim Kallas zapowiedział na kwiecień przedłożenie obszernego sprawozdania z kontroli skanerów ciała stosowanych do ochrony ruchu powietrznego.

W ramach analizy przewiduje się dokładne sprawdzenie technologii kontrolnej używanej na lotniskach również pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia pasażerów i ich danych.

Jego zdaniem tzw. obnażające skanery jako takie nie mają w tym wypadku decydującego znaczenia. „Aby zapobiegać zamachom na lotnictwo cywilne, potrzebujemy szerokiego wachlarza wspólnych i skoordynowanych działań” – stwierdził Kallas.
Na podstawie sporządzonego raportu Komisja Europejska, Rada UE i Europarlament podejmą wspólną decyzję, czy prześwietlanie pasażerów linii lotniczych do gołej skóry zostanie uregulowane ogólnounijnymi przepisami. Kallas opowiada się za takim rozwiązaniem. Pierwsze podejście Brukseli sprzed dwóch lat zakończyło się fiaskiem z powodu braku zgody europarlamentarzystów, w związku z czym kraje członkowskie mają obecnie w tym względzie wolną rękę.
Reprezentujący frakcję socjaldemokratów Belg Saïd El Khadraoui zaapelował do zwolenników skanerów, by przestali rozpowszechniać pogląd o stuprocentowej skuteczności tych urządzeń. Aparatura jest bowiem w stanie wykryć jedynie materiał wybuchowy umieszczony na ciele – ale wewnątrz niego już nie. Ponadto w imieniu hiszpańskiej prezydentury w UE wypowiedział się Alfredo Pöerez Rubalcaba, który stwierdził, że środki do zwalczania terroryzmu muszą być zgodne z duchem czasu. Według niego konieczne jest stworzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa w lotnictwie. W przeciwnym razie zawsze będą istniały luki „stanowiące zagrożenie dla nas wszystkich”.

WordPress Themes