Kwi 02 2010

Wielka Brytania – nowy problem Europy?

Według gazety Dziennik.pl kolejnym, po Grecji, wyzwaniem, z którym przyjdzie się zmierzyć Unii Europejskiej, jest Wielka Brytania, a ściślej jej ogromne zadłużenie i sięgający 12,6% deficyt budżetowy.

Dla porównania – deficyty budżetowe państw bynajmniej nie uważanych za gospodarcze tygrysy wynoszą odpowiednio: Irlandia 10,75%, Hiszpania 11,25%, Grecja 112,6% (dane za 2009 rok).
Dług publiczny Wielkiej Brytanii ma wynieść w bieżącym roku 88% PKB.
Informacje te powodują osłabienie kursu funta i spadek zaufania do państwowych obligacji.
W nienajlepszy nastrój wprawiają też przewidywania co do wyniku nadchodzących wyborów do parlamentu, w których być może nikomu nie uda się zgromadzić parlamentarnej wiekszości potrzebnej do samodzielnego uformowania rządu. Bank of England określił prognozę wzrostu tegorocznego na 1,4% PKB, jednak Komisja Europejska uważa, że nie będzie to więcej niż 0,6%.
Nie ustępuje kryzys na brytyjskim rynku mieszkaniowym – ceny mieszkań w lutym zaczęły spadać, co prawdopodobnie przełoży się na brak inwestycji w budownictwie.

Terminy:

Deficyt budżetowy – w wyniku porównania dochodów i wydatków państwa można zauważyć, że powstaje bądź nadwyżka (gdy wydatki są mniejsze niż dochody), bądź deficyt budżetowy (w sytuacji odwrotnej);
Dług publiczny – kiedy deficyt budżetowy jest większy niż finansowe zasoby publiczne, powstaje dług publiczny, który jest sumą deficytów z poprzednich okresów. Biorą pod uwagę źródła zaciągania długu można wyróżnić dług wewnętrzny i zewnętrzny. Wierzycielami długu wewnętrznego, czyli krajowego mogą być osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa, w tym oczywiście banki, towarzystwa ubezpieczeniowe jak również inne instytucje finansowe. Zadłużenie zewnętrzne to pożyczki zagraniczne.
PKB – (Produkt Krajowy Brutto) – wartość wszystkich finalnych (nie podlegających dalszemu przetworzeniu) dóbr i usług wytworzonych przy użyciu istniejących czynników produkcji i sprzedanych na rynku w danym okresie.

Andrzej, na podstawie Dziennik.pl i BBC.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

WordPress Themes